S.Y.B. Estonia OÜ nüüd SAP Kuld taseme Partner

7. november 2013 allkirjastas SAP ja S.Y.B. Estonia OÜ SAP PartnerEdge Value Added Reseller lepingu. Uue lepingu sõlmimine on tingitud 2010. aasta juulis aset leidnud sündmusest kui SAP omandas Sybase Inc-i. Samasugune leping jõustus ka teistes S.Y.B. ettevõtetes  - Soomes, Lätis ja Leedus.

Uue lepinguga on S.Y.B. Estonia OÜ-l võimalik oma klientidele pakkuda litsentseeritud VAR tuge ja kõrgekvaliteedilisi SAP Sybase tooteid nüüd koos Kuld taseme staatusega.

Parnerlus SAP-ga võimaldab S.Y.B. Estonia OÜ-l  paremini vastata klientide muutuvatele vajadustele andmehalduse valdkonnas ja arendada võimalusi, mida pakub SAP reaalaja andmeplatvorm.

Lisainformatisooni saamiseks palun võta meiega ühendust telefonil +372 6181575.